Luister naar de nieuwe podcast voor docenten, van Academy4Learning: “Waarom werd je in vredesnaam ook alweer docent?”

De insteek: in een onderwijswereld waarin alles anders lijkt te zijn. Blijft het er een ding overeind: waarom we überhaupt onderwijs aanbieden. Waar haal je de energie vandaan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden, nu de situatie zo uitdagend is? Hoe kan je doorgaan nu je niet meer kan doen wát je altijd deed en hóe je het deed?

Als Corona ons iets brengt, dan is het tijd voor bezinning. Het is tijd om te bezinnen over de waarom-vraag. In de nieuwe podcast voor docenten van Academy4Learning dagen we docenten uit om te bezinnen en zich af te vragen waarom ze doen wat ze doen. Waarom, omdat het docenten helpt én energie geeft.

In de podcast-serie ‘Dit gaat van jullie eigen tijd af ‘ helpt Academy4Learning docenten om tussen alle vernieuwende bomen een beetje zicht te houden op het onderwijskundige bos. Om de week, op donderdag, verschijnt een nieuwe aflevering. In iedere aflevering staat één onderwerp centraal. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld feedback geven, pesten, gepersonaliseerd leren, mediawijsheid en differentiëren.