Inge is docent Engels aan een school voor voortgezet onderwijs in het midden van het land. Ze geeft les aan havo 5 leerlingen. Op het moment van het interview werkte ze net een paar dagen vanuit huis.

“Wij zijn nog niet voldoende voorbereid op het lesgeven op afstand blijkt wel uit een situatie als deze”, vertelt Inge. “We moeten alles nog helemaal uitzoeken. Ik merk ook dat de behoeftes van docenten uiteen lopen. Je hebt te maken met verschillende aspecten: enerzijds moet je overleggen met het team en zoek je daar een juiste vorm voor en anderzijds moet je de leerlingen lesgeven. Dat maakt het wel lastig.”

“Ik zit nu middenin de mondelingen met mijn leerlingen. Ik ben van plan om dit via Zoom te doen. Ik merk dat er zoveel tools worden aangeboden dat ik door de bomen het bos af en toe niet meer zie. Dit gaat dan om technieken in het algemeen, maar ook wat je leerlingen kunt bieden voor specifieke vakken. Zo moeten mijn leerlingen bijvoorbeeld een presentatie geven over een kort verhaal en bij een andere opdracht moesten ze bij een PowerPoint audiobestanden uploaden. Dit hebben we nu gecombineerd, zo kunnen ze hun opdrachten toch inleveren. Je merkt wel dat leerlingen en docenten inventief worden van zo’n situatie. Het zou alleen fijn zijn als we niet allemaal het wiel opnieuw uit hoeven te vinden!”