Richard Smale geeft al 10 jaar les op het Winkler Prins in Veendam. Hij is docent Economie & Ondernemen aan tweede-, derde- en vierdejaars leerlingen vmbo, basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg. “Eigenlijk hadden we erg veel geluk”, vertelt Richard. “Aangezien digitalisering binnen Winkler Prins al in een vergevorderd stadium was, konden we vrij vlot aan de slag met onze leerlingen. Zo stond Teams al klaar en werkten we al met digitale methodes. Dit betekende dat we in de tweede week al volop aan de slag konden.”

Mentorleerlingen
Toch zien de lessen en de voorbereiding hiervan er ook voor Richard heel anders uit. “Normaal gesproken zie ik mijn mentorleerlingen 13 uur in de week. Door dit persoonlijke contact kan ik heel snel peilen hoe leerlingen in hun vel zitten. Maar in dit geval moeten ze opeens omgaan met uitgestelde aandacht, soms moeten ze hun vragen parkeren of zelf initiatief nemen als ze ergens niet uitkomen. Dat maakt mijn rol als docent ook heel anders”, licht Richard toe.

Rol van ouders
De rol van de ouders is bij online lessen cruciaal, vindt Richard. Daarom steekt Winkler Prins ook veel energie in het informeren van ouders. “Zo werden er regelmatig updates gestuurd door de algemeen directeur. Daarnaast had ik wekelijks contact met de diverse ouders om de voortgang te bespreken van mijn mentorleerlingen. Vervolgens heb ik in week 4 een Teams overleg voor ouders georganiseerd. De bedoeling hiervan was om ervaringen met elkaar te delen. Ik ben deze bijeenkomst gestart met een hoorcollege over hoe je leerlingen kunt motiveren, dit vonden de ouders heel zinvol. Dit overleg gaf ouders inzicht waarom onderwijs op afstand niet altijd vanzelfsprekend is voor hun kind. Dit is besproken en hierover konden de ouders onderling sparren. Dit zorgt voor veel meer begrip onderling. Daarnaast heb ik regelmatig contact met onze leerbegeleider om leerlingen te bespreken bij wie het onderwijs op afstand niet zo goed ging. Dit heeft ertoe geleid dat we op onze school een plek hebben gecreëerd om leerlingen op te vangen, zodat ook deze groep in deze periode van onderwijs op afstand toch tot leren en werken kunnen komen.”

Voorbereiding
Het online lesgeven is wel extra spannend voor Richard. “Met name door het gebrek aan interactie is de kwaliteit van lessen gewoon heel anders dan normaal gesproken. Dit probeer ik wel zoveel mogelijk op te vangen door mijn lessen heel goed voor te bereiden én de leerlingen goed voor te bereiden op wat ik van hen vraag. Zo had ik ze bijvoorbeeld voor een les over verkooptechniek als voorbereiding een filmpje toegestuurd van ‘Mindf*ck’ waarin dit soort technieken heel mooi naar voren kwamen. Vervolgens stelde ik ze na afloop van de les vijf minuten vragen via de chat; dit
wisten ze ook van tevoren. Dit werkte prima voor mij en voor de leerlingen.”

Digitaal toetsen
Winkler Prins is inmiddels ook druk bezig met digitaal toetsen. Richard: “Ik merkte wel dat het heel veel rust gaf toen de overheid besloot om de centrale examens af te schaffen voor dit jaar. Natuurlijk moeten de schoolexamens nog wel worden afgerond, maar dat loopt wel. De examensecretaris zit hier bij ons op school bovenop. De overige toetsen neem ik digitaal af. Ik zet de toetsen in Magister klaar en de leerlingen kunnen de toets hierin maken. Ook neem ik wel toetsen af via Google Forms, dat werkt ook goed. Wat me wel opvalt, is dat de toets resultaten nagenoeg gelijk zijn als bij ‘gewone’ toetsen. Ik denk dat de leerlingen gewoon heel eerlijk zijn!”

Teams voor ouders
“De belangrijkste tip die ik heb voor andere collega’s in het onderwijs is toch wel om ouders er zoveel mogelijk bij te betrekken”, zegt Richard. “Dit kan via Teams of door contact te houden via mail of de telefoon. Daarnaast heeft er laatst ook een collega meegekeken tijdens mijn les via Teams. Op die manier kun je ook als elkaars klankbord fungeren.”

Hoe het onderwijs er in de toekomst uit zal zien, is nog even afwachten. Maar Winkler Prins is al druk bezig met de voorbereidingen voor na 1 juni. “Onze deelschooldirecteur heeft ons een tijdje geleden al om input gevraagd over de mogelijkheden om les te geven op 1,5 meter afstand. Deze input wordt meegenomen in het Managementteam. Hier zal binnenkort wel een besluit worden genomen hoe we vanaf 1 juni weer van start gaan met ons onderwijs!”