Academy4Learning organiseert webinar Formatief Evalueren met RTTI

Het leerproces van de leerling is cruciaal, ook tijdens en na afstandsonderwijs. Formatief evalueren is een veel gehoorde manier om het leerproces van leerlingen en de doelen in kaart te brengen. Om dat doel te bereiken is RTTI een hulpmiddel wat jou als docent kan ondersteunen om dit formatieve proces vorm te geven. Maar hoe start je en waar moet je aan denken? In dit webinar leggen de trainers van Academy4Learning we de basis van formatief evalueren en RTTI uit. Daarna helpen ze jou in drie praktische stappen om te starten met formatief evalueren met behulp van RTTI.

Gratis webinar Formatief evalueren met RTTI
Datum: dinsdag 9 februari 2021
Tijd: 15:30-16:30 uur

MELD JE HIER AAN  >>

OVER RTTI
Als docent en mentor wil je overzicht en inzicht in het leerproces van je leerlingen. RTTI, dé taal over leren, geeft dat inzicht. Je kijkt ermee áchter het cijfer, want zoals je weet is de ene 6 de andere niet. Je ziet waarmee je leerlingen verder kunt helpen. En hoe. Veel docenten werken daarom met RTTI.

RTTI is de standaard om scherp, transparant en efficiënt de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen.

Wat betekenen de letters RTTI?

  • De R van Reproductie is wat een leerling uit het hoofd moet kennen: woorden, begrippen, formules, regels, belangrijke feiten.
  • T1 staat voor Training, het toepassen van een getrainde procedure in een bekende context: een grammaticaregel, veiligheidsvoorschriften, of een formule.
  • T2 staat voor Transfer, het toepassen van wat geleerd is, maar dan in een nieuwe combinatie, situatie of context.
  • I staat voor Inzicht; vanuit verschillende perspectieven analyseren, doorgronden en een oplossing construeren.

De standaard voor formatief evalueren (RTTI) heeft de afgelopen jaren flinke bekendheid gekregen op VO-scholen in Nederland. Was er tien jaar geleden nog weinig bekend over formatief evalueren, in 2021 is 90% van de scholen bekend met RTTI als instrument hiervoor.  RTTI is ontwikkeld door Docentplus. Het bedrijf houdt zich bezig met formatieve evaluatie en onderwijs op maat. Om doorontwikkeling van RTTI voor alle VO-scholen aantrekkelijk te maken heeft Docentplus haar krachten gebundeld met educatieve dienstverlener The Learning Network (TLN). Door deze samenwerking worden scholen, schoolleiders, docenten en leerlingen en hun ouders  beter en sneller geholpen om te zien waar de leerlingen staan in het leerproces ten opzichte van de gestelde leerdoelen.

Meld je aan voor gratis webinar Formatief Evalueren met RTTI >>