Gerry Hake is docent Nederlands en ICT-coördinator op het Carmelcollege in Emmen. Hij maakt al een aantal jaren gebruik van Test-Correct, een online tool om digitaal te toetsen. “Zo’n zes jaar geleden ontmoette ik de initiatiefnemer van Test-Correct op de NOT”, vertelt Gerry. “Hij was op zoek naar pilotscholen om Test-Correct te testen en hij vroeg of wij dat wilden doen. Op dat moment hadden we er geen middelen voor, maar een paar jaar later kon dit wel. Ik ben nog steeds blij dat we dit hebben gedaan! Test-Correct is namelijk bedacht vanuit het onderwijs; er zit een duidelijke visie achter. Echt totaal anders dan andere spelers op de markt die het vooral technisch benaderen.”

Vijf jaar digitaal toetsen
Gerry: “Een groot voordeel van Test-Correct is dat deze op een andere manier nakijkt. Je kunt niet alleen gesloten vragen stellen, maar ook open vragen. Voor de coronacrisis bespraken we deze open vragen altijd klassikaal, dan moesten leerlingen elkaars antwoorden beoordelen. Dit levert niet alleen tijdwinst op, maar ook inzicht voor de leerlingen. Helaas kan dit met onderwijs op afstand niet meer.” Gerry geeft zelf Nederlands. Dit vak leent zich goed voor deze manier van digitaal toetsen. Maar geldt dit voor alle vakken? “Eigenlijk is het geschikt voor alle vakken waar je heel concreet vragen kunt stellen. Bij zogenaamde ‘beredeneer-vakken’, zoals bijvoorbeeld geschiedenis in de bovenbouw, wordt dit wel lastiger. Zelf toets ik al vijf jaar met Test-Correct. Ik geef de toets als huiswerk op in SOMtoday. Als de les begint, kunnen de leerlingen inloggen in Test-Correct, dat gaat echt prima!”

Veilige schil van Test-Correct 
Test-Correct is een programma dat op ieder platform werkt. Er moet wel een applicatie gedownload worden, maar voor bijna ieder besturingssysteem is deze er wel. Deze applicatie is nodig om in de gaten te houden wanneer een leerling schakelt tussen schermen. “Dat vind ik wel mooi aan het systeem”, zegt Gerry. “Het is veilig. Er zit een soort schil omheen die opmerkt als een leerling tijdens de toets overschakelt naar een ander scherm, zo kun je spieken tegengaan. Op afstand wordt het natuurlijk wel lastig om te controleren of een leerling niet zijn/haar mobiel erbij pakt. Het helpt om leerlingen een vrij krappe tijdslimiet mee te geven, dan hebben ze te weinig tijd om dingen te checken en moeten ze wel het eerste antwoord geven wat in hun opkomt.”

Vast patronen loslaten
Gerry: “De situatie zoals deze nu is, is natuurlijk niet mooi. Toch zie ik wel dat het het onderwijs ook heel veel oplevert. Mensen kijken op een heel andere manier naar dingen, zijn oplossingsgericht en zijn eerder bereid om vaste patronen los te laten. Dat is positief, zeker als het gaat om online toetsing. Als tip bij het gebruik van Test-Correct zou ik willen meegeven om de vragen zo concreet mogelijk te stellen, maar ook het antwoord moet zo min mogelijk voor interpretatie vatbaar zijn. Probeer dat grijze gebied te voorkomen.”