Vanaf volgende week zijn alle scholen weer up & running. Academy4Learning begint dit schooljaar met de opfrisweek en organiseert van 31 augustus tot en met 4 september een serie webinars voor docenten. Deelname aan de webinars is gratis.

Webinarprogramma

Maandag 31 augustus – 15:30 – 16:15
Instructievideo’s maken
Veel docenten willen instructievideo’s blijven maken en inzetten in hun onderwijs, ook nu we weer (deels) naar school gaan. In dit webinar leer je aan de hand van vijf praktische stappen hoe je leerzame instructievideo’s maakt, welke onderwijskundige principes hieraan ten grondslag liggen en welke concrete tools je ervoor kunt gebruiken.

Dinsdag 1 september – 15:30 – 16:15u
Microsoft Teams: Basis en what’s new
Veel scholen hebben Microsoft Teams ingezet om afstandsonderwijs mogelijk te maken. En nu we weer grotendeels binnen de schoolmuren les mogen geven, willen veel docenten gebruik blijven maken van de mogelijkheden en voordelen van Teams.

In dit webinar frissen we onze basiskennis van Teams op en hebben we onder andere aandacht voor online vergaderen, opdrachten klaarzetten, nakijken en feedback geven. Daarnaast nemen we je mee door de nieuwste functionaliteiten van het programma.

Woensdag 2 september – 15:30 – 16:15u
Het vormgeven van een hybride les in vijf lesfasen
De meeste scholen mogen weer helemaal open. Desalniettemin nemen veel scholen zich voor om hybride lessen te (blijven) verzorgen: lessen waarbij een deel van de leerlingen op school aanwezig is en een deel de les volgt vanaf de keukentafel thuis. Scholen doen dit om praktische redenen of om voorbereid te zijn op een eventuele ‘tweede golf’. In dit webinar bespreken we verschillende scenario’s en bespreken we manieren om je hybride les vorm te geven. Aan de hand van vijf concrete lesfasen geven we structuur en houvast. Ook is er ruimte om je eigen ervaringen met collega’s uit het hele land te delen.

Dit webinar is ontwikkeld in samenwerking met Kennisnet.

Donderdag 3 september – 15:30 – 16:15u
Microsoft Teams: Gevorderd en what’s new
Veel scholen hebben Microsoft Teams ingezet om afstandsonderwijs mogelijk te maken. En nu we weer grotendeels binnen de schoolmuren les mogen geven, willen veel docenten gebruik blijven maken van de mogelijkheden en voordelen van Teams.

In dit webinar frissen we onze kennis van Teams op en hebben we onder andere aandacht voor optimaal klassenmanagement, geïntegreerde apps & praktijk valkuilen. Daarnaast nemen we je mee door de nieuwste functionaliteiten van het programma.

Vrijdag 4 september – 15:30 – 16:15u
Leerlingen gemotiveerd houden, in de klas of aan de keukentafel
Academy4Learning onderzocht uitvoerig hoe docenten het lesgeven op afstand hebben ervaren en wat ze er van hebben geleerd. Een van de herhaaldelijk genoemde uitdagingen is het gemotiveerd houden van leerlingen. Een onderwerp wat natuurlijk niet alleen speelt bij afstandsonderwijs, maar ook in het klaslokaal. In dit webinar staat het gemotiveerd houden van leerlingen centraal. Aan de hand van (o.a.) de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan bespreken we praktische tips voor meer motivatie in de klas of aan de keukentafel.

Bekijk hier het complete programma en meld je gratis aan!