Inge Stekelenburg is docent Zorg & Welzijn bij het Alfa-college in Hoogeveen voor de opleidingen (Gespecialiseerd) Pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent. Ook zij heeft haar weg moeten vinden in afstandsleren. “Toen duidelijk werd dat we ons onderwijs anders moesten gaan vormgeven dan we gewend waren, kregen we hiervoor drie dagen de tijd om dit voor te bereiden”, vertelt Inge. “We waren er al vrij snel over uit dat het geen online lesgeven moest heten, maar afstandsleren, want we zagen er geen meerwaarde in om bijvoorbeeld twee uur voor de webcam te zitten.”

Weektaak
Een werkgroep heeft een format gemaakt voor een weektaak voor de diverse vakken, dit werd gedeeld via Sharepoint. Inge: ”Werken vanuit een weektaak werkt voor de studenten beter, zo kunnen ze hun eigen tijd beter indelen en gaat het erom dat ze de taken aan het eind van de week gedaan hebben. Mijn lessen bouw ik nu ook heel anders op. Ik maak een samenvatting van een hoofdstuk, dit doe ik via een filmpje en vervolgens koppel ik hier een opdracht aan. Op deze manier voorkom je dat studenten alleen maar aan het luisteren zijn.”

Emoticons
“Natuurlijk mis ik het groepsproces. Dat is bijna niet te doen met afstandsleren”, vertelt Inge. “Ik probeer dit zoveel mogelijk online vorm te geven, zo spreek ik mijn coachgroepen via Teams. Op deze manier kan ik mijn studenten nog een klein beetje in de ogen kijken. Ik start deze bijeenkomsten met een soort incheck moment via Kahoot, zo kunnen ze aangeven met emoticons hoe ze zich voelen. Als ik bijvoorbeeld zie dat een student een paar keer incheckt met een onzeker of boos gezichtje, kan ik daar op een later moment altijd persoonlijk even op terugkomen.”

Andere manier van denken
De voorbereidingen van de lessen vragen van Inge niet meer tijd, maar het vraagt wel een andere manier van denken. “Zo vraag ik me bij het voorbereiden van een les nog meer dan anders af wat het doel is wat ik wil bereiken met deze les. En of de verwerking ook past bij het bereiken van dit doel. Dit houdt je scherp. Ik ben er bijvoorbeeld ook achter gekomen dat geschreven feedback op een opdracht niet altijd goed aankomt. We moeten er wel goed over nadenken hoe we dit gaan oplossen, mondelinge feedback komt beter aan, maar kost weer meer tijd”, zegt Inge.

Digitaal toetsen
Met digitaal toetsen is Inge inmiddels ook begonnen. “Dit vind ik wel een lastig punt”, zegt Inge. “Ik heb een keer een open boek toets gedaan, op deze manier zijn studenten wel bezig met de stof en kunnen ze aan de hand van casussen het geleerde in de praktijk brengen. Ze krijgen hier wel beperkt de tijd voor, deze toets blijft natuurlijk niet eindeloos open staan. Ook laat ik ze zelf dingen maken om te kunnen beoordelen of ze de stof begrijpen. Laatst hebben studenten een flyer moeten maken over stoornissen bij kinderen en deze flyer hebben ze later bij mij moeten pitchen. Hier komen toch ook mooie dingen uit voort!”

Stages
De creatieve lessen en stages die niet doorgaan, zijn wel een uitdaging voor Inge en haar collega’s. Inge: “De hele sector welzijn ligt natuurlijk op z’n gat. Scholen zijn dicht, verzorgingstehuizen zijn gesloten, er zijn heel veel studenten die niet op stage kunnen. We hopen dat de stages na de zomervakantie weer opgepakt kunnen worden. We overleggen hier ook over met collega-ROC’s in de buurt. We zitten tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje.”

Tips
“Qua tips voor andere docenten, denk ik dat het goed is om de geschreven teksten toe te lichten met filmpjes, zodat je de moeilijke woorden kunt toelichten, zowel verbaal als non-verbaal”, zegt Inge. “Daarnaast is mijn ervaring dat studenten afhaken bij teveel of te lange teksten, dus het is goed om hier ook rekening mee te houden. Wat volgens mij de allerbelangrijkste tip is: probeer goed voor jezelf te zorgen. Zorg voor afwisseling in je taken en probeer te voorkomen dat je hele dagen online aan het overleggen of lesgeven bent. Soms betekent dat dat je flexibel moet zijn met je werkdagen, waarbij je natuurlijk wel moet zorgen dat je een goede balans houdt tussen in-en ontspanning. Het is een heel intensieve tijd en het gaat nog wel even duren…..”